Laatu

Wiedemannille hyvä käännös on sellainen, jota lukiessaan ei huomaa lukevansa käännöstä, vaan teksti tuntuu kyseisellä kielellä kirjoitetulta.

Valitettavasti kaikki tekemättä jättämiset ja huonosti tehdyt asiat näkyvät. Hyvän kääntäjän työtä ei huomaa lainkaan.

Todennäköisesti myös Sinä olet asiasta samaa mieltä. Tästä syystä jokaisesta käännöksestä huolehtii Wiedemannissa yleensä kolme henkilöä: projektipäällikkö, kääntäjä ja oikolukija. Erikoisalan käännökset tarkastetaan yleensä myös alan asiantuntijan toimesta.

Wiedemannin tekemä käännös vastaa alkuperäistä tekstiä, on tarkka ja oikeakielinen, ja myös terminologia sekä tyyli ovat yhdenmukaisia.

Työmme perustuu eurooppalaiseen käännöspalvelustandardiin EN 17100:2015 (Käännöspalvelut. Palveluvaatimukset), ja täytämme sen asettamat perusvaatimukset työntekijöiden, työntekijöiden johtamisen, kääntäjän ja tarkastajan ammattipätevyyden, teknisten voimavarojen, laatujärjestelmän ja projektijohtamisen osalta.

Wiedemanni painottaa kääntämisessä myös mahdollisuutta muotoilla lauseet siten, että käännös on erinomainen, vaikka alkuperäinen teksti ei aivan sitä olisikaan. Tästä syystä pidämme sivistystä sekä älykkyyttä erittäin tärkeinä ominaisuuksina. Useinkaan pelkkä hyvä kielitaito ei yksin riitä hyvään käännökseen.

Erotummekin muista virolaisista käännöstoimistoista asiantuntevien kääntäjiemme sekä tarkastajiemme ansiosta. Kääntämisessä tärkeintä on mielestämme kuitenkin käännöksen sisällön korostaminen. Arvostamme suuresti myös projektipäälliköidemme omistautumista työlleen.

Wiedemanni tekee yhteistyötä ainoastaan ammattimaisten ja pätevien kääntäjien sekä tarkastajien kanssa, jotka edustavat maansa parhaimmistoa. Vertailemme kaikkia käännöksiä alkuperäiseen tekstiin ja tarkastamme ne. Kääntäjämme kääntävät (ja tarkastavat) tekstejä äidinkielelleen aloilta, jotka he tuntevat hyvin.

Käytämme päivittäisessä työssämme käännösmuistiohjelmia, joita ovat esimerkiksi Trados, Wordfast, Transit ja Nemo, sillä ohjelmistojen tarjoamat tekniset mahdollisuudet (sanastot, muisti) auttavat varmistamaan yhtenäisen terminologian käytön, mikä on erityisen tärkeätä nimenomaan laajoissa ja pitkäkestoisissa projekteissa.

Noudatamme työssämme Käännöspalveluiden yleisiä ehtoja ja Viron käännöstoimistoliiton laatua ja eettisyyttä koskevia vaatimuksia.

Teemme kaikkemme, jotta asiakkaan odotukset täyttyisivät, ja mahdollisesti myös ylittyisivät.