Käännökset

Tekniikka
Oikeustiede ja juridiikka
EU
Markkinointi, mainonta ja PR
Talous ja liike-elämä
Yhteiskunta
Lääketiede
ATK ja lokalisointi
Verkkosivujen kääntäminen

Käännämme vuosittain yli kaksitoista miljoonaa sanaa kirjallista aineistoa useille kielille, ja olemme Viron toiseksi suurin käännöstoimisto. Tämä on osoitus asiakkaidemme luottamuksesta. Suuri kiitos teille arvoisat asiakkaamme!

Wiedemanni on ensimmäinen, ja eräs niistä harvoista virolaisista käännöstoimistosta, joiden tarjoamat käännöspalvelut on sertifioitu eurooppalaisen käännösstandardin EN 15038: 2006 mukaisesti. Eurooppalainen käännösstandardi määrittelee käännöspalveluita tarjoavien tahojen palvelulle asetetut laatuvaatimukset. Lisää tietoa aiheesta löytyy täältä.

Wiedemannin käännökset ovat asiantuntevia ja sisällöltään tarkastettuja käännöksiä, jotka projektipäällikkö on vielä kertaalleen tarkastanut ennen luovutusta (tarvittaessa tekstit tarkastaa myös alan asiantuntija). Lisäksi toteutamme myös aineiston taiton yhdessä kuvien ja taulukoiden kanssa.

Käännöstoimeksiannon yhteydessä pyydämme asiakasta kuvailemaan toimeksiantoa mahdollisimman tarkkaan. Tavoitteenamme on tarjota odotuksia vastaavaa palvelua, eikä suinkaan laskuttaa loppukäyttäjälle hyödyttömien tekstien tuottamisesta.

Enemmistö toimeksiannoista vastaanotetaan ja toimitetaan sähköisesti, mutta tarvittaessa käytämme myös muita kanavia. Pystymme käsittelemään kaikkia tiedostomuotoja.

Takaamme luonnollisestikin myös toimeksiantojen luottamuksellisuuden.

Olemme joustavia, ja pyrimme aina vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Kannattaa kuitenkin muistaa, että kääntämisessä on kyse aivan muusta kuin vieraalla kielellä kirjoittamisesta. Nopeasti tehdyn työn laatu voi toisinaan olla heikompi normaalissa aikataulussa tehtyyn käännökseen verrattuna.

”Kauniita käännöksiä” on periaatteemme.

Tekniset käännökset

Teknisten tekstien kääntäminen muodostaa suurimman osan Wiedemannin päivittäisestä työstä. Toimeksiantajamme ovat yleensä suuria ulkomaisia yrityksiä, mutta joukkoon mahtuu myös suurempia ja pienempiä valmistajia, tukkukauppoja, valtionyhtiötä sekä useita muita.

Meillä on kanta-asiakkaita kahdenkymmenessä Euroopan maassa, ja myös Yhdysvalloissa. Viennin osuus Wiedemannin liikevaihdosta on tällä hetkellä noin 70 %, joten meiltä löytyy riittävästi myös kansainvälistä yhteistyökokemusta. Ulkomaantoimeksiantojen jatkuvasti kasvava osuus todistaa, että käännöksemme täyttävät ulkomaisten asiakkaidemme korkeat vaatimukset.

Eniten kokemusta meillä on kodinkoneiden, teollisuuslaitteiden ja -automatiikan, rakentamisen, maatalouskoneiden, lääketieteessä käytettävien laitteiden, elektroniikan, energiatalouden, lämpöhuollon, vesihuollon, turvalaitteiden, rautatiekaluston, ympäristönsuojelun, lämmitysjärjestelmien, optiikan, autoalan sekä kemian alojen käännöksistä.

Wiedemanni on Viron johtava käännöstoimisto Baltian kielille kääntämisessä. Aikaa ja rahaa säästetään tilaamalla käännökset viroksi, latviaksi sekä liettuaksi yhdeltä toimittajalta – Wiedemannilta. Olemme kääntäneet teknisiä tekstejä samanaikaisesti kolmelle kielelle jo vuodesta 2003 lähtien.

Teknisissä käännöksissä käytämme käännösohjelmia Trados, MemoQ, Transit ja Wordfast.

Olemme tottuneet työskentelemään nopeasti ja noudattamaan tiukkojakin aikatauluja. Laadun ohella sovitun aikataulun noudattaminen on tärkein tavoitteemme.

Wiedemannin tekniset käännökset ovat tarkkoja sekä luotettava, ja vastaavat myös eurooppalaista käännösstandardia.

Teknisten tekstien kääntäjämme ovat kielitaitoisia insinöörejä tai asiantuntijoita, jotka ovet perillä kääntämästään teknisestä aihepiiristä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että pystymme kääntämään asiantuntemuksella myös vaativatkin tekniset tekstit.

Usein toimeksiantajamme haluavat tilata myös käännetyn aineiston taiton alkuperäisen ulkoasun mukaisesti (skannaamme kuvat jne.)!

Juridiset käännökset

Wiedemanni on todistanut olevansa vakaa ja luotettava juridisten käännösten toimittaja. Tällä hetkellä kanta-asiakkaitamme ovat useat virolaiset johtavat asianajotoimistot, virolaiset sekä Euroopan unionin oikeus- ja poliisiviranomaiset.

Käännämme tekstejä useilta erilaisilta juridiikan aloilta, joita ovat esimerkiksi siviilioikeus, hallinto-oikeus, rikosoikeus, oikeudenkäyntimenettelyt, eurooppalainen oikeus jne. Yksityis- ja julkisoikeus ovat myös aihepiirejämme.

Olemme perehtyneet perusteellisesti useimpiin asiakirjatyyppeihin (sopimukset, valtakirjat, hakemukset, todistukset, oikeudenpäätökset jne.).

Juridiset käännökset ovat usein haasteellisia, sillä sisällön tarkka välittäminen edellyttää kääntäjältä juridisten vivahteiden ymmärrystä. Yhdellä ja samalla vieraan kielen termillä voi myös olla useita käännösvastineita, käännökset edellyttävät kaavanmukaista ilmaisua, ja usein käännöksen piti olla valmis jo ”eilen” jne.

Wiedemannissa juridisia tekstejä kääntävät alaan erikoistuneet, juridisen koulutuksen ja kokemuksen omaavat kääntäjät tai viralliset kääntäjät. Käännöksemme ovat asianmukaisia.

Pyrimme aina tekemään parhaamme noudattaaksemme asiakkaidemme toivomaa aikataulua. Olemme hyvin perillä siitä millainen kiire vallitsee esimerkiksi asianajotoimistoissa.

Mahdollisissa epäselvissä tilanteissa, tarkastamme myös muualta tilattuja juridisia käännöksiä. Löydämme viat ja puutteet, ja korjaamme epätarkkuudet, jotta jotta asiakkaamme voisivat palvella päämiehiään paremmin.

Euroopan unionin käännökset

Euroopan unioniin liittyvät käännökset ovat laaja ja tärkeä osa Wiedemannin työtä.

Teimme ensimmäisen suuren ja pitkään kestävän alan projektin jo vuonna 2003, jolloin käänsimme Phare -projektin puitteissa, ja Viron hallituksen toimeksiannosta, yhteisön voimassa oleva säännöstön (acquis communautaire) eli EU:n direktiivit, asetukset, päätökset jne. englannista viroksi.

Viron liityttyä Euroopan unioniin, alan käännösten määrä on kasvanut jatkuvasti. Euroopan Unionin säädösten ja säädösehdotusten kääntäminen useilta kieliltä on päivittäistä työtämme.

2014 Wiedemannilla oli neljä suoraa sopimusta EU-viranomaisten kanssa.

Projektien puitteissa (Phare, Twinning Light, Interreg III ja muut) olemme tehneet laajoja käännöksiä myös useille virolaisille ministeriöille sekä virastoille. Aiheet ovat vaihdelleet poliisikoulutuksesta elinikäiseen oppimiseen.

Euroopan unionin toimielimille työskenteleviltä kääntäjiltä sekä tulkeilta vaaditaan erinomaista asiantuntijapätevyyttä, sillä Euroopan unionin säädökset sitovat kaikkia jäsenmaita suoraan. Ehdotukset puolestaan ovat luonteeltaan usein hyvin teknisiä asiakirjoja, ja kääntäjien tulisi olla pikemminkin fyysikoita, kemistejä tai insinöörejä kuin kääntäjiä, joten kääntäjiemme on pystyttävä orientoitumaan useilla kapeilla erityisaloilla samanaikaisesti.

Wiedemannissa näitä käännöksiä tekevät juuri tähän alaan erikoistuneet kääntäjät, jotka hallitsevat viron kielen täydellisesti, erinomaisesti vieraan kielen, ja joilla on myös laajat tiedot sekä pitkä kokemus kääntämisestä.

Euroopan unionin käännökset tehdään pääosin Trados, Wordfast ja Nemo –ohjelmistojen avulla.

Markkinointi- mainos- ja viestintäalan käännökset

Markkinointi, mainonta sekä tiedotus ja viestintä ovat aloja, joiden toimeksiantajilla on usein suuria vaatimuksia ja odotuksia, mutta joiden kääntämiseen on usein varattu liian vähän aikaa, ja myös budjetti on yleensä tiukka. Vaakakupissa on kuitenkin melko paljon, sillä kyseessä on tuotteen tai palvelun, tai jopa valtion maine ja menestys markkinoilla sekä maailmassa.

Markkinointiin liittyvät aiheet vaativat kääntäjältä erityistietoja ja taitoja, sillä nämä tekstit ovat usein sisällöltään melko teknisiä. Koska näiden tekstien täytyy myydä hyvin, kääntäjä ja tarkistaja eivät saa olla sidottuja huonoon alkuperäistekstiin, vaan heidän täytyy välittää ajatus siten, että teksti sopii kohdemaan kontekstiin ja lukijoille.

Lähdekielestä vieraalle kielelle käännettäessä, omalle äidinkielelle kääntäminen on tärkeää. Tämä periaate on myös eräs Wiedemannin laatujärjestelmän kulmakivistä. Vuosien kuluessa olemme olleet mukana kääntämässä useita yrityksiä, järjestöjä ja kuntia esitteleviä julkaisuja, verkkosivustoja jne. useille vieraille kielille (usein yleensä 3-5 vieraalle kielelle samanaikaisesti).

Wiedemannilla on perusteellinen kokemus samanaikaisesta kääntämisestä useille vieraille kielille, ja yhteistyöverkostomme kattaa koko maailman. Ennätyksemme on yhden tekstin kääntäminen 25 kielelle samanaikaisesti (kyseessä oli tekninen markkinointiteksti). Olemme Viron johtava käännöstoimisto Baltian maiden kielille kääntämisessä.

Meillä on kattava kokemusta rakennus- ja autoalan, kuljetus- ja matkailupalveluiden, kolmannen sektorin kehittämisen, elintarviketeollisuuden, ravintola-alan, tekstiiliteollisuuden, tietojenkäsittelyn ja useiden muiden alojen markkinointitekstien kääntämisestä. Täältä löytyy muutamia näytteitä käännöksistämme.

Pystymme suoriutumaan myös ajallisesti erittäin tiukoista toimeksiannoista, sillä asiakkaamme ovat kouluttaneet meidät todella hyvin kymmenen toimintavuoden aikana.

Jäämme odottamaan yhteydenottoanne.

Talous- ja rahoitusala

Talous- ja rahoitusala käsittää sijoittamisen, varainhoidon, vakuutusalan, kiinteistötoiminnan, pankkitoiminnan, taloushallinnon ja budjetoinnin, mainonnan ja markkinoinnin, tuotannon, teollisuuden, julkishallinnon jne. Kaikilla näillä aloilla Wiedemanni on toteuttanut laajoja ja pienempiä projekteja onnistuneesti yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Asiantuntemukseemme sekä kokemukseemme talous- ja rahoitusalan tekstien kääntämisessä voi luottaa.

Meillä on kanta-asiakkaita kymmenessä Euroopan maassa, ja myös Yhdysvalloissa. Viennin osuus Wiedemannin liikevaihdosta on tällä hetkellä noin 70 %, joten meillä perusteellista kokemusta myös kansainvälisestä yhteistyöstä. Ulkomaisten toimeksiantojen jatkuvasti kasvava osuus todistaa, että käännöksemme vastaavat ulkomaisten asiakkaidemme korkeita vaatimuksia.

Wiedemanni on myös Viron johtava Baltian kielille (viro, latvia, liettua) kääntävä käännöstoimisto. Käännökset kaikille kolmelle kielelle kannattaa tilata samanaikaisesti meiltä.

Yritysten tilinpäätökset ja vuosikertomukset, pörssikatsaukset, rahoitus- ja sijoitustuotteiden esittelyt ja säännöt, erilaisten liikepalveluiden esittelyt ja säännöt, tulo- ja menoarviot, kiinteistöesittelyt ja arvioinnit, tuotannon ja palvelujen laatuvaatimukset, esittelyt, yksityisen ja julkisen sektorin välinen yhteistyö jne. – kääntäjillämme on tarvittavat tiedot ja pitkä kokemus tällaisten tekstien kääntämisestä.

Suoriudumme tiukoistakin aikatauluista.

Vaativien erikoisalojen tekstejä käännettäessä, käännöstoimiston ja toimeksiantajan yhteistyö on erittäin tärkeätä. Wiedemanni on aina valmis tekemään perusteellista yhteistyötä asiakkaan kanssa.

Yhteiskunnallisten tekstien käännökset

Wiedemannilla on ollut mahdollisuus osallistua useisiin mielenkiintoisiin ja vastuullisiin, Viron yhteiskunnallista elämää edistäviin sekä esitteleviin projekteihin, joista esimerkkeinä voidaan mainita Viron inhimillisen kehityksen raporttien kääntäminen englanniksi (kolmena viimeisenä vuonna) sekä useat kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen liittyvät projektit, työelämään ja täydennyskoulutukseen, aatteellisiin yhdistyksiin, yksityissektorin ja julkisen sektorin yhteistyöhön liittyvät aineistot sekä yhteiskunnan integroimista sekä kielikylpyohjelmia käsittelevät sisällölliset analyysit, lehdistötiedotteet kaikkialta maailmasta, puheet sekä paljon muuta.

Nämä ovat yleensä painoon meneviä aineistoja, jotka on viimeisteltävä erittäin huolellisesti.

Yhteiskunnallisiin aiheisiin liittyvien tekstien kääntäminen edellyttää yleensä tiivistä yhteistyötä asiakkaan eli tekstien laatijan kanssa, jotta jo kääntämisen aikana muodostuisi kattava käsitys aihepiiristä, mahdollisesta termistön täsmentämistarpeesta sekä käännöksen lopullisesta hyväksymisestä.

Parhaimmat käännökset syntyvät yhteistyössä käännöstoimiston ja asiakkaan kanssa.

Wiedemanni on myös Viron johtava käännöstoimisto Baltian kielille kääntämisessä. Tilaa käännökset viroksi, latviaksi ja liettuaksi yhdestä ja samasta paikasta – Wiedemannista.

Lääketieteelliset käännökset

Wiedemannilla on vuosien kokemus lääketieteellisten tekstien kääntämisestä. Meillä on riittävä määrä lääkärinkoulutuksen saaneita kääntäjiä sekä tarkastajia käytössämme, jotka varmistavat tällaisten käännösten laadukkuuden.

Lääketieteellisten tekstien kääntämisessä kahden kielen hallitseminen ei yksinkertaisesti riitä. Lisäksi vaaditaan syvällistä alan tuntemusta (akateemista tutkintoa, täydennyskoulutusta, kokemusta). Wiedemannin kääntäjät ja tarkastajat täyttävät nämä vaatimukset.

Käännämme ja tarkastamme lääketieteellisten laitteiden käyttöohjeita ja markkinointitekstejä, sairauskertomuksia, potilastietoja, pakkausselosteita, patentteja, lainsäädäntöä, tavaramerkkejä jne. Osaamisemme kattaa sekä ihmisten että eläinten terveydestä huolehtimisen.

Wiedemannin laatima lääketieteellinen käännös on aina lääkärintaustan omaavan kääntäjän kääntämä sekä sisällöllisesti tarkastettu käännös, jonka projektipäällikkö on vielä kertaalleen tarkastanut ennen luovutusta.

Käännösohjelmistot auttavat takaamaan terminologian yhtenäisyyden.

ATK-alan käännökset

Käännämme mielellämme laitteistojenne ja ohjelmistojenne käyttöohjeita, tietokonepelien ohjeita, patentti- markkinointi- tai vastaavia ohjetekstejä. Olemme kääntäneet myös valtakunnallisen tason ATK-standardeja ja -normeja.

ATK-alan käännökset ovat aina (erityisesti viron kielelle kääntäville) kielenkääntäjille vaikea pala purtavaksi, koska kaikille termeille ei ole olemassa vironkielisiä vastineita, ja jos onkin, niin usein asiantuntijat eivät ole niistä kuulleetkaan, koska käyttävät itse vieraskielisiä termejä. ATK-alan osaajien mielestä viron kielelle käännetty tietojenkäsittelykieli on tavallaan väkisin tehtyä, ja mikäli koko terminologia käännetään viroksi, sellaisia ihmisiä, jotka ylipäätään ymmärtäisivät tekstistä mitään ilman erikoissanakirjaa, on suhteellisen vähän. Toisaalta koko viron kielen tulevaisuus riippuu tietojenkäsittelykielen kehittämisestä. Kieliasiantuntijat eivät myöskään saa luovuttaa, vaan on pyrittävä järkeviin kompromisseihin. Oikeastaan samat asiat pätevät mihin tahansa pieneen kieleen, kuten esimerkiksi suomeen!

Tästä syystä on äärimmäisen tärkeätä tehdä yhteistyötä tilaajan kanssa, joka usein tietää jo valmiiksi mitä termejä halutaan käyttää. Termitietokannat kannattaa laatia etukäteen, ja johdonmukainen käännösmuistin käyttö on suositeltavaa.

Päivittäinen työmme järjestäminen perustuu eurooppalaiseen käännöspalvelustandardiin EN 15038:2006 (Käännöspalvelut. Palveluvaatimukset), ja täytämme standardin asettamat perusvaatimukset työvoiman, työvoiman johtamisen, kääntäjän ja tarkistajan ammattipätevyyden, teknisten voimavarojen, laatujärjestelmän ja projektijohtamisen osalta.

Verkkosivujen kääntäminen

Oletko tullut ajatelleeksi sitä, että verkkosivut ovat

 • suosittelijanne
 • vastaanottovirkailijanne
 • myyntiedustajanne
 • teknisen ja asiakastuen tarjoajanne
 • 24 tuntia vuorokaudessa, 365 päivää vuodessa…
 • Tätä roolia ei saisi missään tapauksessa aliarvioida!

  90 % asiakkaista suorittaa hakuja, tutkii asioita ja tekee myös päätöksiä verkossa. Tästä syystä jokaisen yrityksen tulisi perehtyä huolellisesti yrityksen kannalta hyödyllisten verkkosivujen laadintaan.

  Wiedemanni auttaa: asianmukaisesti kohdekielelle käännetyt ja kohdemaan kulttuurille ominaiset tekijät huomioivat verkkosivut todella toimivat!

  Olemme kymmenen toimintavuotemme aikana kääntäneet lukuisia verkkosivuja, ja kääntäminen tapahtuu yleensä usealle vieraalle kielelle samanaikaisesti, jolloin jokainen kääntäjä kääntää aineiston omalle äidinkielelleen. Wiedemannin sujuvat sekä idiomaattiset käännökset auttavat asiakkaita löytämään yrityksesi.

  Ota meihin yhteyttä soittamalla numeroon +372 6 130 660 tai sähköpostitse osoitteeseen