Laatusertifikaatti EN 17100:2015

Wiedemannin käännöstoimisto on ensimmäinen virolainen käännöstoimisto, jonka käännöspalvelut on sertifioitu eurooppalaisen käännöspalveluiden laatustandardin EN 17100:2015 vaatimusten mukaisesti (yhdenmukaisuussertifikaatti nro S-2/137).

Standardin mukaan laatua ei takaa itse käännös, joka vain on osa prosessia, vaan se, että kääntäjän lisäksi myös joku muu tarkastaa käännöksen. Lisäksi standardissa määritellään pätevyysvaatimukset kaikille käännösprosessiin osallistuville, erityisesti kääntäjille, sisällöntarkastajille ja kielentarkastajille.

Standardinmukaisiin käännösprosesseihin osallistuvien kääntäjien täytyy todistettavasti täyttää standardin edellyttämät pätevyysvaatimukset eli vähintään yksi seuraavista vaatimuksista:

  • virallinen akateeminen koulutus kääntämisessä (tunnustettu akateeminen tutkinto)
  • vastaava tutkinto missä tahansa muussa aineessa sekä todistettavasti vähintään kaksi vuotta kokemusta kääntämisestä
  • todistettavasti yli viisi vuotta kokemusta kääntämisestä

 

Laatusertifikaatti todistaa, että Wiedemannilla on riittävät tekniset sekä henkilöresurssit käännöspalveluiden tarjoamiseen, varmat prosessijohtamisen sekä laadunvarmistuksen menetelmät ja että työskentelyä seurataan jatkuvasti.

Tervetuloa asiakkaaksi!