Tausta ja filosofia

Wiedemanni on virolainen käännöstoimisto, joka perustettiin joulukuussa 1999 tavoitteenaan tarjota hyvin ja innolla tehtyjä käännöksiä. Halusimme erottua “tavallisista” paikallisista käännöstoimistoista, joiden laatimiin käännöksiin asiakkaat eivät tuolloin olleet useinkaan tyytyväisiä, ja tästä syystä käännöstoimistoilla oli hiukan kyseenalainen maine.

Olimme huomanneet, että useissa virolaisissa käännöstoimistoissa työskenteli kääntäjinä sellaisia henkilöitä, joiden äidinkielentaito oli suhteellisen vaatimaton, vaikka äidinkielen perusteellinen tuntemus ja taito käyttää kyseistä kieltä, ovat kääntäjän tärkeimmät “työvälineet”. Useat tällaiset kääntäjät eivät myöskään hallinneet käännettävää aihepiiriä sisällöllisesti. Lisäksi tarkastuksia ei juurikaan tehty, sillä niitä pidettiin liian kalliina.

Wiedemannilla oli tiedossa useita eteviä kielenkääntäjiä, tarkastajia, ja myös sitkeyttä lähteä rohkeasti laadukkaiden käännösten tielle painottamalla heti alusta alkaen selkeästi kääntäjien taitoja sekä aihepiirien tuntemista, ja myös käännösten sisällöllistä tarkastusta. Periaatteeksemme valitsimme “Kauniit käännökset”.

Kohtalo on ollut meille suosiollinen, ja kymmenen jännittävän sekä työntäyteisen vuoden jälkeen, Wiedemanni on noussut Viron johtavien käännöstoimistojen joukkoon. Maineemme on hyvä myös ulkomailla, ja toimitammekin 80 % käännöksistä ulkomaisille toimeksiantajille.

Olemme tähän mennessä kääntäneet ja tulkanneet yli 6000 julkisen- ja yksityissektorin asiakkaalle, joista enemmistö edustaa oman alansa johtavia organisaatioita. Kiitämme sydämellisesti kaikkia asiakkaitamme – eilisiä, nykyisiä ja tulevia.

Toivomme miellyttävän yhteistyömme jatkuvan!