Ajalugu ja filosoofia

Wiedemanni Tõlkebüroo on Eesti firma, mis on asutatud 1999. aasta detsembris soovist pakkuda tõlketurule hästi ja hingega tehtud tõlkeid. See pidi meid eristama „tavalisest” eesti tõlkebüroost, kelle tööga kliendid tol ajal sageli rahul ei olnud, ja mistõttu tõlkebüroode maine oli tookord üldiselt madal.

Täheldasime, et paljudes tõlkebüroodes olid tõlkijaina tööl inimesed, kelle emakeeleoskus oli tagasihoidlik – olgugi, et põhjalikud teadmised oma emakeelest ja oskus emakeelt kasutada on tõlkija peamised „tööriistad”, ja et paljud neist ei vallanud tõlgitavat teemat ka sisuliselt. Lisaks ei olnud palgatud tööle toimetajaid, sest seda peeti liiga kulukaks.

Et Wiedemanni käeulatuses oli mitmeid andekaid tõlkijaid, toimetajaid ja mõnigi visa hing, siis sisenesime julgelt kvaliteettõlgete nišši, seades algusest peale esikohale just tõlkija talendi ja erialateadmised ning tõlketekstide sisulise toimetamise. Oma motoks valisime „Ilusad tõlked”.

Saatus on meid soosinud ja aastate jooksul on Wiedemanni kasvanud Eesti üheks juhtivaks tõlkebürooks. Meie maine on kõrge ka välismaal, kuna ligi 80% tööst tellivad meilt väliskliendid.

Oleme tänaseks tõlkinud rohkem kui 6000 kliendile, nii riigi- kui erasektorist, kellest enamik on oma valdkonna tipp-organisatsioonid. Täname südamest kõiki oma kliente – eilseid, tänaseid, homseid. Ootame teiega uusi rõõmsaid kohtumisi!