Kvaliteedisertifikaat EN 17100:2015

Wiedemanni Tõlkebüroo on esimene ja väheseid Eesti tõlkebüroosid, kelle tõlketeenused on sertifitseeritud vastavalt Euroopa tõlketeenuse kvaliteedi standardis EN 17100:2015 esitatud nõuetele (vastavussertifikaat nr PT-0021M, väljastatud 2016. aasta lõpus).

Standardi kohaselt ei taga kvaliteeti tõlge ise, mis on ainult osa protsessist, vaid asjaolu, et tõlke vaatab lisaks tõlkijale üle keegi teine. Teiseks määratleb see kõigi tõlkeprotsessis osalejate, eelkõige tõlkijate, erialatoimetajate ja toimetajate erialased pädevusnõuded.

Standardile vastavates tõlkeprotsessides osalevad tõlkijad peavad olema tõestanud oma vastavust standardis esitatud kompetentsusnõuetele ehk vähemalt ühele kolmest allpool loetletud nõudest.

  • Kõrgharidus tõlkimise alal (tunnustatud akadeemiline kraad).
  • Samaväärne haridus mõnel muul erialal ja vähemalt kaheaastane dokumenteeritud tõlkimiskogemus.
  • Vähemalt viieaastane dokumenteeritud tõlkimiskogemus.

Kvaliteedisertifikaat tõendab, et Wiedemannil on tõlketeenuste osutamiseks olemas piisav tehniline ja inimressurss, välja on töötanud kindlad protsessijuhtimise ja kvaliteeditagamise protseduurid ja me jälgime oma tööde kvaliteeti iga jumala päev.