Visioon ja missioon

Visioon
Wiedemanni on Eestis ja maailmas tuntud ja tunnustatud kui parim Baltimaade keeltesse – eesti, läti ja leedu keelde – tõlkiv tõlkebüroo.

Missioon
Meie kliendid ja klientide kliendid ning koostööpartnerid elavad stressivaba ja edukat elu, kuna Wiedemanni tõlked on alati üheselt mõistetavad, selged ja kirjutatud heas ja ladusas emakeeles. Aitame klientidel igas kultuuriruumis edukalt suhelda. Korrastame ja hoiame oma tööga eesti keelt, oma emakeelt.

Mida oma töös väärtustame

  • Asjade hästi tegemist, professionaalsust
  • Osavõtlikkust
  • Soovi õppida ja ennast täiendada
  • Pühendumust
  • Meeskonnatööd ja ausust
  • Eneseteostust
  • Positiivsust