KKK

Kui teil on veidi aega lugeda, siis siit leiate mõned nõuanded, kuidas ja miks Wiedemannist tõlketeenuseid tellida.

Miks just Wiedemanni Tõlkebüroo?
Te ju soovite saada hea hinna ja kvaliteedi suhtega selgeid ja üheselt mõistetavaid tõlkeid (Ilusaid tõlkeid), mitte lausvalesti tõlgitud ja keeleliselt vaevu keskpäraseid tõlkeid, mida pakuvad paljud teised tõlkefirmad? Arvame, et kulutate oma raha mõistlikult, kui tellite tõlked just meilt.

Kuidas arvestatakse teksti mahtu?
Mahtu arvestatakse tähemärkide arvu alusel, üheks leheküljeks loetakse Eestis A4 masinakirja lehekülg, mis sisaldab 1800 tähemärki koos tühikutega. Mahtu võib määrata ka sõnade või ridade järgi.

Mille alusel määratakse tõlke hind?
Hind määratakse sõnapõhise arvestusega, et mahu sisse ei arvestata tühikuid, numbreid ega ka kirjavahemärke. Kui tavaliselt pikeneb tekst tõlkides kuni 1,3 korda, siis sõnade alusel tehtud pakkumine tehakse algmahu alusel ja seega on töö soodsam!

Sõna hind võib sõltuda teksti spetsiifikast (näiteks on raskete meditsiinitekstide või muude väga spetsiifiliste tekstide tõlkimise hind natuke kõrgem), lähteteksti pikkusest, faili formaadi eripäradest (PDF, küljendusprogrammi fail jms), tõlketeenuse ajalisest vajadusest (tavatöö vs kiirtöö) vms.

Kui kiiresti tõlked valmivad?
Täpse tähtaja pakkumiseks soovime siiski teksti ise näha ja üle mõõta, või siis ütleb klient meile ise täpse tähemärkide arvu. Üks tõlkija tõlgib üldiselt umbes 5–6 lk päevas. Vajadusel ühendatakse jõud ja tempo kiireneb. (Kiirustamine võib siiski mõjutada töö headust!)

Millises vormis esitada päring?
Päringusse tuleks võimalikult täpselt kirjutada kogu tellimusega seotud info (keelesuunad, tõlke eesmärk, kui on kindel tähtaeg, siis kindlasti see), tellija andmed ning võimalusel lisada kindlasti ka tõlget vajav tekst (konfidentsiaalsus tagatud).

Mida on vaja teada enne notariaalse tõlke tellimist?

Teenindame alates 1. septembrist 2015 ainult ärikliente. Klient võiks enne tõlke tellimist otsustada/ välja uurida:

  • kas notariaalset kinnitust soovitakse koopia või originaaldokumendi külge ning juhul, kui kinnitust soovitakse koopia külge, siis kas lihtkoopia või kinnitatud koopia külge;
  • millises riigis dokumentida kasutada kavatsetakse;
  • kas kõnealuses riigis esitatavad dokumendid peavad olema legaliseeritud, apostillitud või ei ole kumbagi vaja.

Mida on vaja teada enne vandetõlke tellimist?
Alati on kõige parem, kui klient saab originaaldokumentidega meie kontorisse tulla, kus projektijuht talle hinnapakkumise teeb ning täpse töö valmimise kuupäeva teatab. Klient võiks enne tõlke tellimist otsustada/ välja uurida:

  • kas vandetõlgi kinnitust soovitakse koopia või originaaldokumendi külge ning juhul, kui kinnitust soovitakse koopia külge, siis kas lihtkoopia või kinnitatud koopia külge;
  • millises riigis dokumentida kasutada kavatsetakse;
  • kas kõnealuses riigis esitatavad dokumendid peavad olema legaliseeritud, apostillitud või ei ole kumbagi vaja.

Millal tõlkimist vajavaid dokumente vastu võetakse?
Meie poole võib pöörduda kogu tööpäeva jooksul (E–R 8.30–17.00).

Kuidas toimub töö eest tasumine?

Äriklientidele väljastame arve vastavalt kokkuleppele kas koos tööga või koondarvena kuu lõpus. Sularahas me kliente kontoris ei teeninda