Toimetamine

Vigased või lohakalt viimistletud tekstid risustavad maailma ja tekitavad segadust. Eriti kurb on, kui sellised tekstid on ilmuvad kaunilt kujundatult, kriitpaberile trükitult või kõrguvad linna kohal hiigel-reklaamipannoona (muus osas tipptasemel).

Keeletoimetaja parandab teie materjalides keele- ja sõnastusvead, tagab korrektse ja ühtlustatud keelekasutuse ning tekstide terviklikkuse ja stiilipuhtuse.

Wiedemanni Tõlkebüroo tõlke leheküljehinnad sisaldavad alati professionaalset tõlget, sisulist toimetamist ja väljastusülevaatust. Iga etapi jaoks on Wiedemannis eraldi kvalifitseeritud inimene.

Keeletoimetamist pakume meelsasti ka eraldi teenusena. Võite meile töösse saata kuskil mujal tõlgitud või koostatud tekste, mis vajavad parandamist või lihvimist. Võtame vastu loomulikult ka teie endi koostatud tekste, mida tahaksite näha perfektsena või mis peavad hästi müüma.

Oleme aidanud paljudel oma (püsi)klientidel toimetada neile olulisi mahukaid trükiväljaandeid: raamatuid, brošüüre, voldikuid, kliendilehti, veebisaite, turundustekste, esitlusmaterjale, teadustöid paljudes teemavaldkondades – puidutööstusest naiste viljakuseni.

Toimetame nii eesti- kui ka võõrkeelseid materjale – igasuguse pikkusega tekste. Nende toimetajale on toimetatav keel alati emakeel.

Mis vahe on korrektuuril ja toimetamisel? Korrektor tegeleb vaid kirjavahemärkide ja muu n-ö kergemaga, toimetaja kontrollib aga teksti ka sisuliselt (sisuliste vasturääkivuste likvideerimine, faktide kontrollimine, lauseehituse ja stiili parandamine jne).

Lisaks aitame ühtlustada teie valdkonna sõnavara, koostades koostöös teiega vastava terminiandmebaasi, mida saate asutusesiseselt kasutusse võtta.

Juhindume oma töös Euroopa tõlkestandardist.

Trükieelne korrektuur

Trükieelne korrektuur

Igaüks, kes on turundustekstide tootmisega kokku puutunud, teab, et kui selline tekst läheb kujundamisele, on oht, et sisse lipsavad vead. Sest disainer ei ole enamasti keeleinimene. (Nii nagu keeleinimene ei ole disainer.)

Igal keelel on omad reeglid. Inglise keeles poolitatakse sõnu teisiti kui eesti keeles, läti ja leedu keeles eksisteerivad jälle veidrad krõnksuga tähed, mida disainer oma fontide hulgast ehk ei leiagi ja asendab need sujuvalt tavaliste tähtedega, prantsuse keeles jäetakse enne koolonit tühik…

Kas teate, mis keeltes kirjutakse protsendimärk numbriga kokku ja mis keeltes ei kirjutata, kas õige on „kuu-setukad” või „kuuse-tukad”? On hulk asju, mida korrektor trükieelse korrektuuri käigus üle kontrollib, et teie tekst näeks trükituna või ekraanil (miljonite silmapaaride ees) välja laitmatu ja usaldusväärne.

Niisiis, ärge unustage enne materjalide trükkiminekut trükieelseks korrektuuriks veidi aega ja ressursse varuda. Teeme need tööd teile valmis kiiresti. Teame ju, et teil on enamasti vähe aega.

Jäämegi nüüd põnevusega teie tekste toimetusse ootama. Tel 6 130 660 või .