Kvaliteedisertifikaat EVS-EN ISO 17100:2015

Wiedemanni Tõlkebüroo oli esimene tõlkefirma Eestis, kelle tõlketeenused tunnistati 2009. a vastavaks Euroopa tõlketeenuse kvaliteedistandardi EVS-EN ISO 17100 nõuetele. Selle standardi kohaselt ei taga kvaliteeti üksnes asjatundliku tõlkija töö, vaid tõlke vaatab alati läbi ka teine keelespetsialist. Lisaks määratleb see kõigi tõlkeprotsessis osalejate, eelkõige tõlkijate, erialatoimetajate ja keeletoimetajate pädevusnõuded.

Standardikohastes tõlkeprotsessides osalevad tõlkemeeskonna liikmed peavad olema tõestanud oma vastavust standardis esitatud pädevusnõuetele ehk vastama vähemalt ühele kolmest allpool loetletud nõudest:

  • kõrgharidus tõlkimise alal (tunnustatud akadeemiline kraad);
  • samaväärne haridus mõnel muul erialal ja vähemalt kaheaastane dokumenteeritud tõlkimiskogemus;
  • vähemalt viieaastane dokumenteeritud tõlkimiskogemus.

Kvaliteedisertifikaat tõendab, et Wiedemanni Tõlkebürool on tõlketeenuste osutamiseks olemas vajalikul tasemel inim- ja tehniline ressurss ning et välja on töötatud kindlad protsessijuhtimise ja kvaliteedi tagamise protseduurid.

Kasutame ainult litsentseeritud tõlketarkvara ning järgime asjakohaseid infoturbe reegleid.