Wiedemanni jaoks on hea tõlge see, mida lugedes ei teki mõtet, et tegemist on tõlkega – tekst oleks nagu koostatud originaalkeeles. Ilus tõlge on stiilitundega tehtud ja stiilitundega toimetatud tõlge, mille puhul on arvestatud teemavaldkonda ja eelkõige tõlke adressaati. 

Eristumegi teistest tõlkebüroodest oma asjatundliku tõlkijas- ja toimetajaskonna poolest ja sisulise töössesuhtumise tõttu, mida peame tõlkimise juures olulisimaks.

Wiedemannis tehtud tõlge vastab originaalile, on adekvaatne ja korrektses keeles, tõlke terminoloogia ja stiil on ühtlane. Igaüks võib eksida, seetõttu on Wiedemannis nn viiesilmasüsteem.   

Oleme 22 tegevusaasta jooksul tähele pannud, et tõlgitud lauseid võimalik briljantselt sõnastada ka siis, kui need algteksti tegelikku sisu ei kajasta, seega peame erudeeritust kriitilise tähtsusega omaduseks. Heast keeleoskusest enamasti ei piisa, et hästi tõlkida


Tõlkeprogrammid

Tõlkimisel kasutame peamiselt tõlkeprogramme MemoQ, Trados, Transit, Wordfast. Oleme tõlkinud ka paljudes muudes programmides.  Programmide tehnilised võimalused (sõnastikud, andmebaasid, mälud) aitavad tagada terminoogilist ühtsust, mis on eriti oluline just pikaajaliste projektide korral.  Wiedemanni meeskonda kuulub ka põhikohaga IT-juht.


Kvaliteedisertifikaat EVS-EN ISO 17100:2015

Wiedemanni Tõlkebüroo oli esimene tõlkefirma Eestis, kelle tõlketeenused tunnistati 2009. a vastavaks Euroopa tõlketeenuse kvaliteedistandardi EVS-EN ISO 17100 nõuetele. Selle standardi kohaselt ei taga kvaliteeti üksnes asjatundliku tõlkija töö, vaid tõlke vaatab alati läbi ka teine keelespetsialist. Lisaks määratleb see kõigi tõlkeprotsessis osalejate, eelkõige tõlkijate, erialatoimetajate ja keeletoimetajate pädevusnõuded.

Standardikohastes tõlkeprotsessides osalevad tõlkemeeskonna liikmed peavad olema tõestanud oma vastavust standardis esitatud pädevusnõuetele ehk vastama vähemalt ühele kolmest allpool loetletud nõudest:

  • kõrgharidus tõlkimise alal (tunnustatud akadeemiline kraad);
  • samaväärne haridus mõnel muul erialal ja vähemalt kaheaastane dokumenteeritud tõlkimiskogemus;
  • vähemalt viieaastane dokumenteeritud tõlkimiskogemus.

Kvaliteedisertifikaat tõendab, et Wiedemanni Tõlkebürool on tõlketeenuste osutamiseks olemas vajalikul tasemel inim- ja tehniline ressurss ning et välja on töötatud kindlad protsessijuhtimise ja kvaliteedi tagamise protseduurid.

Kasutame ainult litsentseeritud tõlketarkvara ning järgime asjakohaseid infoturbe reegleid.